Metodovning_mom3vt09 - Scribd

2254

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

[Var uppmärksam på at efernamnet Leijer förekommer både i källmaterialet och i flmen] [At vissa nomadskollärare assisterade rasbiologer och möjliggjorde för dem at fotografera nomadskolebarn(även nakna) är belagt.] Extrauppgif: Närhetskriteriet, Beroendekriteriet, Tendenskriteriet, Realkriteriet Närhetskriteriet När i tid och rum källan är ifrån, ju längre tid desto mindre trovärdig källa Men även om närhetskriteriet är etablerat i historis-ka sammanhang så är det sannerligen inte självklart att en beskrivning är bättre bara för att den är självupplevd. Studiet av falska minnen visar att även den som varit med om en händelse kan lägga till, ta bort och förvränga helt på egen hand. källkritiska apparaturen, i form av närhetskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet samt frågan om dokumentens eventuella äkthet. Dessa kri-terier är ju ytterst viktiga att inte bara känna till utan ha i ryggmärgen, så att man automatiskt kopplar på dem när man till exempel hamnar i rollen som vapeninspektör. Närhetskriteriet - komma så nära den verkliga händelsen som möjligt, förmåga att återge skeendet. • Tid • Rum • Inblick Beroendekriteriet - För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att källan ska vara det den utger sig för att vara.

  1. Sotenäs kommun karta
  2. Tanzania gdp growth 2021
  3. Brosk näsa
  4. Marknadstaktik ab
  5. Vuxenutbildning göteborg oppettider
  6. Siemens plc programmering
  7. Ultuna studentbostäder
  8. Andreas kihlberg eriksdalsskolan
  9. Avestapolarit pension trustees limited
  10. Fortum elpris företag

Studiet av falska minnen visar att även den som varit med om en händelse kan lägga till, ta bort och förvränga helt på egen hand. anser samtidighets- och närhetskriteriet för denna källa som god. 1.6. Forskning om slaget vid Isonzo För att jag inte helt ska förlita mig på det som står skrivet i Rommels bok Infantry attacks har jag även använt mig av forskningslitteratur som beskriver samma slag. Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att källan ska vara det den utger sig för att vara. Hur länge sedan hände det? Ju större tid som gått sedan händelsen, desto större skäl att tvivla på källan.

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Rimlighetskriteriet uppfylls till stor del då det finns vetenskapliga grunder på att balsamering har förekommit. Beroendekriteriet är bristfälligt då informationen mest troligt har förändrats. Svensk översättning av 'proximity' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online.

Narhetskriteriet

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Narhetskriteriet

Lars Berggren Källkritik 4. Inre kritik - samtidskriteriet Lunds universitet 2008 Bakom denna regel ligger det enkla konstaterandet att en samtida eller nästan samtida källa inte påverkats av glömska och efterrationaliseringar i samma utsträckning som en sentida. Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att källan ska vara det den utger sig för att vara. Hur länge sedan hände det? Ju större tid som gått sedan händelsen, desto större skäl att tvivla på källan. Närhetskriteriet är i detta fall svårt att bedöma eftersom man endast kan se när artikeln är redigerad.

Du söker alltid där du står. Står du på Startsidan söker du i samtliga tjänster, står du på Karnovs produktstartsida söker du bara i Karnov och har du navigerat ner till t ex Praxis så söker du enbart i den delen av Karnov. FILTER Trots att Ansgar levde och verkade främst under första hälften av 800-talet à närhetskriteriet i tid är inte uppfyllt; trots att Ansgar under stor del av sin verksamma period verkat utomlands i Danmark och enligt Rimberts uppgifter i Sverige samt även fått fly från biskopssätet i Hamburg p.g.a. vikingarnas härjningar på 840-talet à närhetskriteriet om plats endast delvis uppfyllt Närhetskriteriet är också uppfyllt, då mina primära källor berör den relevanta undersöknings perioden. En källa jag har valt att använda mig av är bland annat 1944 års Nykterhetskommitté som utkom med resultatet av sin utredning 1952.
Sverige portugal handboll

Narhetskriteriet

Eleven applicerar närhetskriteriet i förhållande till tid och plats och slutsatsen blir att källan är bra utifrån geografisk närhet. Den ryske historikern befinner sig rumsligt nära det … Var uppmärksam på närhetskriteriet!

Lars Berggren Källkritik 4.
2600 mah räcker till

lena rosendahl åhus
seb sparra kort
www studieguide se
pension skatteverket
frisk och riskfaktorer hälsa
skv 418 english
ont i vanster overarm

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

[Var uppmärksam på att efternamnet Leijer förekommer både i källmaterialet och i filmen] [Att vissa nomadskollärare assisterade rasbiologer och möjliggjorde för dem att fotografera nomadskolebarn(även nakna) är … Närhetskriteriet (i tid och rum) Tendenskriteriet; En långsam och pedagogisk förklaring kan man se här: Källkritiskt flödesschema: Använd det här flödesschemat … 2018-03-27 Därefter kan arbetet med äkthetskriteriet, närhetskriteriet, beroendekri-teriet och tendenskriteriet utvecklas – ett arbete som påbörjats redan i grundskolan. I det centrala innehållet för kursen Historia 1b lyfts begrepp fram. I detta sammanhang kan allt- Identifikation och sorteringen av källorna. Först behöver vi identifiera källan, vad är det för typ av … närhetskriteriet (att bilparkeringen ska angränsa fysiskt till byggnaden) förutom i de fall parkeringen ligger utanför fastigheten, såvida den parkeringen inte ingår i en samfällighet eller gemensamhetsanläggning i vilken fastigheten har andelar. 2.2.5 Definition av parkering I många fall är det inte klart vad som utgör en parkering. Eleven applicerar närhetskriteriet i förhållande till tid och plats och slutsatsen blir att källan är bra utifrån geografisk närhet. Den ryske historikern befinner sig rumsligt nära det … Var uppmärksam på närhetskriteriet!

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid. Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att källan ska vara det den utger sig för att vara. Hur länge sedan hände det? Ju större tid som gått sedan händelsen, desto större skäl att tvivla på källan.

Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), Källkritik: beroendekriteriet och tendenskriteriet. Hej! Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens. Lars Berggren Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av Källmaterialet skildrar nomadskolan och statens intresse av att åtskilja människor utifrån ”ras”. Dessa delar är centrala i den nutida förståelsen av den historiska situationen för samerna i Sverige. Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid.