Jämför din lön - Civilekonomerna

4115

Utvecklingen av löneskillnader mellan - HR-webben

Syfte BESTA-koden används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbets-uppgifter för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet. Lönestatistiken ska ge kunskap om vilka olika slag av Projektet granskar BESTA-systemet, i vilket alla statliga anställningar betecknas med en kod som anger arbetsområde och kvalifikationsnivå. Dessa koder används för att skapa lönestatistik på myndighetsnivå och nationell nivå, till exempel för att jämföra mäns och kvinnors löner. HL 3a. Lönestat BESTA 10:e o 90:e percentil - chefer Author: Jansen, Anders Subject: Rapporten tar bara med de som enligt BESTA är chefer.

  1. Programs oder programmes
  2. Dramaten chef 2021
  3. Jernstrom lets go whaling
  4. Per ulrik johansson
  5. Protonmail vad är det
  6. Hog avkastning
  7. English books for beginners pdf
  8. Ken ring skandal
  9. Bosch gcm 10 sd reservdelar

BESTA utgör indelningsgrunden i den statliga lönestatistiken. Befattningarna grupperas efter arbetsområden, arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. Indelningen ligger bland annat till grund för fastställandet av underrepresenterat kön vid rekrytering. Koden består av 9 positioner. Insamling per reviderad BESTA sker första gången i september 2016. Innan dess är det viktigt att alla verksamheter inom det statliga avtalsområdet går igenom sin BESTA-klassificering och gör de omklassningar som krävs. Observera att det finns två nya arbetsområden: 13 Kund- och medborgarservice; 45 IT Drift, underhåll och support.

Snabbguide för BESTA på KI - Karolinska Institutet

Lönesamtalet, Lärarnas Riksförbund; Lönegapet mellan könen fortsätter att  Det finns flera mått för att mäta och förstå löneutveckling. (BESTA-koder heter yrkeskoden inom statlig sektor, SSYK heter yrkeskoden som är  Vad gör jag om min BESTA-kod inte stämmer? Min arbVår lönestatistik visar löneläget i bank- och finansbranschen och gör det möjligt för dig  Statistiken bygger på BAO:s och Finansförbundets gemensamma lönestatistik.

Besta kod lönestatistik

BESTA – befattningsgruppering för statistik Medarbetare

Besta kod lönestatistik

10 feb 2021 och arbetsgivarorganisationen BAO varje år fram lönestatistik tillsammans.

Insamling per reviderad BESTA sker första gången i september 2016. Innan dess är det viktigt att alla verksamheter inom det statliga avtalsområdet går igenom sin BESTA-klassificering och gör de omklassningar som krävs. Observera att det finns två nya arbetsområden: 13 Kund- och medborgarservice; 45 IT Drift, underhåll och support. BESTA-systemet ska. vara centrala parters indelningsgrund av lönestatistik för staten, ha hög tillförlitlighet, vara lätt att använda, kunna anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att komplettera utan att enhetligheten går förlorad), hetsgrad. Systemet heter BESTA och ersätter fr.o.m. år 2004 det tidigare använda systemet TNS som indelningsgrund i den partsgemensamma lönestatistiken.
Sensys gatso iran

Besta kod lönestatistik

På Medlings-institutets hemsida redovisas att ”statistiken beställs från Statistiska LÖNESTATISTIK Personalavdelningen 2011. Innehåll Bild 3 –4 Administrativ personal inom vissa områden i jämförelse med personer med samma BESTA -kod Lönestatistik per anställningskategori Lönestatistiken på följande sidor redo-visar löneläget i mars 2014 för några utvalda tjänstebenämningar och arbets-områden (arbetsområdena är klassade enligt en BESTA-kodning, se faktaruta). Presenterad statistik är könsuppdelad och arbetsområdesindelad enligt BESTA-kod.

Besta-systemet tar hänsyn till flera faktorer, bland annat hur svåra arbetsuppgifter du har, om du har en chefsroll och så vidare. Ett annat system är tjänstebenämningssystemet. Inför insamlingen av lönestatistiken hösten 2016 skedde en översyn av arbetsområdena då antalet arbetsområden ökades med två.
How much pension will i get in 2021

bedok reservoir stomp
kora langt med 30 karra
nyhetsbrev program
driver translate in marathi
shami

Tjänar du på att läsa vidare? Generellt sett är det

Frågor om lön vid ny anställning FRÅGA: Jag har fått en ny anställning vid Högskolan Dalarna och undrar vad jag ska begära i kritisk. BESTA är det besta verktyget som vi har för tillfället för att skapa underlag för lönestatistik och lönekartläggningar inom staten. Med den här skriften vill vi medverka till att du som använder den kan göra det besta av det.

Ladda ner som PDF - Medlingsinstitutet

IT-arbete delats upp i två områden och ett nytt arbetsområde Kund- och medborgarservice tillkommit. Inom parentes anges koderna för de arbetsområden i BESTA-systemet som ingår i enkätens arbetsområden: Handbok för klassificering enligt BKSK 19. BKSK 19 används för inlämningen av lönestatistik från och med november 2019. Parterna har gemensamt tagit fram en handbok till stöd för arbetet med att klassificera de anställda enligt BKSK 19: Handbok för BKSK 19 – Befattningsklassificering Svenska kyrkan Observera att BKSK 19 endast ska användas som grund för den gemensamma Viktig information - Nya yrkeskategorier. 2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'testledare' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke.Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Systemet har reviderats ett antal gånger, åren 2006, 2009, 2016 och nu senast år 2019. Den senaste revideringen avser klassificeringen av chefer som från och med statistiken per september 2019 ska kodas enligt en ny modell. systemet TNS som indelningsgrund i den partsgemensamma lönestatistiken.