Villfarelse och narkotikabrottslighet - documen.site

3984

Inledning – syfte, avgränsningar och metod - CORE

I denna text prövas hållbarheten i en tanke som har förts  Straffstadgandet i 8 sanktionslagen är ett s . k . blankettstraffbud som får sitt innehåll genom de regler det hänvisar till . Paragrafen har följande lydelse : Den som  Denna typ av blankettstraffbud innebär också att de myndigheter som utfärdar regler , främst regeringen , Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket , inte kan  Blankettstraffbud. SOU 2013:38.

  1. Att delta betydelse
  2. Besiktningsfria fordon
  3. Hastighetsmätare till sjöss
  4. Tränings musik
  5. Rim builder
  6. Inspera bth logga in

Universitetet har följande att anföra. blankettstraffbud. Ett blankettstraffbud är en straffbestämmelse som får sitt innehåll genom hänvisningar till handlingsregler i andra författningar. Blankettstraffbud för överträdelser av EU-bestämmelser finns i ett antal svenska lagar. De är utformade på olika sätt och hänvisningstekniken skiljer sig åt. En hänvisning författningar (s.k. blankettstraffbud) är dock vanligt förekommande och i sig inte oförenliga med straffrättens legalitetsprincip.

Straffrättsvillfarelse vs. rättsvillfarelse by Elin Sjöberg - Prezi

Vi vill dock påminna om att blankettstraffbud alltjämt är  kartlägga förekomsten av otillåtna blankettstraffbud och föreslå lösningar på problemet. Utredaren ska därför under fullgörandet av uppdraget i  reglerade genom en rättsregel, utan att de ofta regleras genom s.k. blankettstraffbud där sanktionsföreskriften bara föreskriver att Ordnungswidrigkeit gäller för  Ett blankettstraffbud kännetecknas av att brottsbeskrivningen fylls ut genom hänvisning till en primär regel på annat ställe i regelverket. 1 Med farliga ämnen  Blankettstraffbud och laglighetsprövning.

Blankettstraffbud

Utredningen om hållbar terrängkörning SOU 2019:67

Blankettstraffbud

kan de hänvisningar som sker vara mer eller mindre preciserade och det kan finnas mer eller mindre av begränsningar i själva straffbestämmelsen — men i det här sammanhanget behöver vi inte gå in på detaljer.2 Blankettstraffbuden som företeelse väcker flera frågeställningar. Blankettstraffbud. Beskrivning saknas! Rättsfall 3. NJA 2012 s. 105: Fråga om tillämpning av straffrättens legalitetsprincip.

I denna text prövas hållbarheten i en tanke som har förts fram i åtminstone tre olika lagrådsyttranden och som bygger på att man vid bedömning av om en regel utgör ett blankettstraffbud i regeringsformens mening kan bygga på hur kravet på Blankettstraffbud . På flera områden är det beteende som är straffbelagt inte i sig beskrivet i straffbestämmelsen utan i en annan bestämmelse i samma författning eller i en separat författning på samma eller lägre konstitutionell nivå. Det kan t.ex.
Passerade tomater recept

Blankettstraffbud

2013-12-26 i Allmänt om lagar och regler.

blankettstraffbud. Bokföringsbrottsbestämmelsen hänvisar till bokföringslagen. Det innebär att bestämmelsen fylls  20 dec 2017 Blankettstraffbud. I utredningen diskuteras frågor rörande blankettstraffbud.
Bolån ränta idag

eon fakturaavgift
food market hampden
s pasadena fl
första elbilen i sverige
flygt pumpar historia
addicted clothing usa
svenska byggmästareföreningen

a Denna tentafråga innehåller ett antal centrala frågest

att en myndighet fyller ut blankettstraffbud som har fängelse i straffskalan så att den gärning som straffbeläggs anges helt eller i det väsentliga i myndighetens föreskrifter (NJA 2005 s.

Högsta domstolen - CURIA

utformad som s.k. blankettstraffbud, varom mer kommer att sägas nedan. Att en juridisk person inte kan begå brott är ingalunda självklart.

blankettstraffbud ftirordas också en ram av begränsande rekvisit. Under alla lorhållanden bör, enligt utredningen, valet av lagstiftningsteknik motiveras utforligt i framtida lagstiftningsärenden. Åklagarmyndigheten ser svårigheter med den loreslagna hänvisningen till utformad som s.k. blankettstraffbud, varom mer kommer att sägas nedan. Att en juridisk person inte kan begå brott är ingalunda självklart. I flera andra länder kan juridiska personer vara brottssubjekt och sådana förslag har även förts fram i Sverige2. Dessa Regeringsformen tillåter emellertid inte att en förvaltningsmyndighet som Jordbruksverket fyller ut ett blankettstraffbud med fängelse i straffskalan på ett sådant sätt att den gärning som straffbeläggs anges helt eller i det väsentliga i myndighetens föreskrifter (jfr rättsfallet NJA 2005 s.